Akcja charytatywna – Czekoladowy Mikołaj dla Domu Opieki Szarotka

6 grudnia nasi najmłodsi uczniowie wcielili się w role pomocników Mikołaja. Dzięki uprzejmości rodziców, nauczycieli oraz dzieci przygotowaliśmy 35 paczek, które wręczyliśmy podopiecznym Domu Opieki „Szarotka”. Serdecznie dziękuję za okazane serce, wzorową postawę uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej – koordynator akcji Anna Jeżak – Suszek.