Dyrekcja

Dyrekcja Szkoły

Barbara Szymańska

Dyrektor Szkoły
 76 72 47 300
b.szymanska@zsslubin.pl
pok. 7a
  • nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie
  • terapia pedagogiczna
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli na liście Ministra Edukacji Narodowej

Sylwia Matla

Wicedyrektor Szkoły
 76 72 47 305
s.matla@zsslubin.pl
pok. 111a
  • nauczyciel matematyki

Jarosław Stępień

Wicedyrektor Szkoły
 76 72 47 304
j.stepien@zsslubin.pl
pok. 112
  • nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego