Egzamin ósmoklasisty – harmonogram egzaminów

Egzamin ósmoklasisty - harmonogram

kwiecień Godzina 9:00
15 poniedziałek język polski
16 wtorek matematyka
17 środa język obcy nowożytny
czerwiecGodzina 9:00
3poniedziałekjęzyk polski
4wtorekmatematyka
4środajęzyk obcy nowożytny