Egzamin ósmoklasisty – ważne terminy

Egzamin ósmoklasisty - ważne terminy

15 - 17 kwietnia 2019

  • egzamin ósmoklasisty w terminie głównym wg  harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE

3 - 5 czerwca 2019

  • egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym wg  harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE

14 czerwca 2019

  • termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

14 czerwca 2019

  • termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

21 czerwca 2019

  • termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym