Informacja z otwarcia oferty na: Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie w okresie od dnia 03.09.2019 r. do dnia 07.02.2020 r.

Szanowi Państwo

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuję poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie w okresie od dnia 03.09.2019 r. do dnia 07.02.2020 r. odbyło się w dniu 14.06.2019 r. o godz. 10:15.

Dyrektor Szkoły
Barbara Szymańska

Lubin, dnia 14.06 2019