Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018
3. Ferie zimowe (woj. dolnośląskie) 28 stycznia – 10 lutego 2019
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019
5.  Egzamin ósmoklasisty:  
– język polski 15 kwietnia 2019
– matematyka 16 kwietnia 2019
– język obcy nowożytny 17 kwietnia 2019
dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:  
– język polski 3 czerwca 2019
– matematyka 4 czerwca 2019
– język obcy nowożytny 5 czerwca 2019
6. Egzamin gimnazjalny:
– część humanistyczna 10 kwietnia 2019
– część matematyczno-przyrodnicza 11 kwietnia 2019
– część z języka obcego nowożytnego 12 kwietnia 2019
dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego:
– część humanistyczna 3 czerwca 2019
– część matematyczno-przyrodnicza 4 czerwca 2019
– część z języka obcego nowożytnego 5 czerwca 2019
7. Egzamin maturalny w liceum (poniżej wybrane przedmioty, szczegółowy harmonogram zostanie podany po złożeniu przez uczniów deklaracji) – pisemny: 6-23 maja 2019
– język polski – poziom podstawowy 6 maja 2019
– matematyka – poziom podstawowy 7 maja 2019
– język angielski – poziom podstawowy 8 maja 2019
– język niemiecki – poziom podstawowy 14 maja 2019
Egzaminy maturalny w liceum – ustne (dokładny harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym): 6-25 maja 2019
Egzaminy poprawkowe – ustne 20-21 sierpnia 2019
Egzamin poprawkowy – pisemny 20 sierpnia 2019
8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
a) ustawowo wolne od pracy (w tych dniach szkoła nie pracuje) 1 listopada 2018 1 stycznia 2019 1 maja 2019 3 maja 2019 20 czerwca 2019

b) w szkole podstawowej

(w tych dniach nie odbywają się lekcje, ale szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze)

c) w liceum ogólnokształcącym

(w tych dniach nie odbywają się lekcje, ale szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze)
9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach maturalnych 26 kwietnia 2019
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w pozostałych klasach 21 czerwca 2019
10. Ferie letnie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019