Komunikat w sprawie egzaminu ósmoklasisty

Informuję, że egzamin ósmoklasisty w dniach 15-17.04.2019 r. odbędzie się zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. W każdym dniu egzaminu proszę o przybycie uczniów klas ósmych o godz. 8.00 do następujących sal: 8A – sala nr 03,  8B – sala nr 04, 8C – sala nr 06, 8D – sala nr 017, gdzie nastąpi sprawdzenie obecności, przypomnienie najważniejszych zasad organizacji egzaminu i poinformowanie o salach egzaminacyjnych w danym dniu. Proszę także o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej i długopisów z czarnym tuszem. Do zobaczenia.

 

Z poważaniem
Barbara Szymańska
Dyrektor ZSS w Lubinie