Podziękowanie

Fundacja Pro Salute wspierająca dzieci z dystrofią mięśniową serdecznie dziękuje całej społeczności Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie (Dyrekcji, Radzie Rodziców, Samorządowi Szkolnemu, Szkolnemu Kołu Wolontariatu, uczniom, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom) za przyłączenie się do akcji „Łańcuch dobroci”.

Pozdrawiamy serdecznie
prof. Elżbieta Krajewska-Kułak
Prezes Stowarzyszenia Pro Salute