Projekt profilaktyczny „Jestem Mistrzem”

5 grudnia w Centrum Kultury Muza w Lubinie odbyła się akcja pt. „Jestem mistrzem” dla uczniów klas szóstych, zorganizowana przez sekcję profilaktyki uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia, poprzez popularyzację pozytywnych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego, a także kształtowania u dzieci poczucia własnej wartości i tworzenie bezpiecznego klimatu w szkołach. Naszą szkołę reprezentowała Zofia Dańczuk i klasa 6B.