RADA RODZICÓW

Rada Rodziców - rok szkolny 2018/2019

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW

Imię i nazwiskoFunkcja
Ewa KostrzewaPrzewodnicząca
Piotr DeszczWiceprzewodniczący
Sylwia StyśSekretarz
Anna NowakSkarbnik
Marta TurbakCzłonek
Kamila MarszałCzłonek
Radosław FabiszewskiCzłonek
Renata LewandowskaCzłonek

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW

Imię i nazwisko
Maria Zagrodna-Grzyb
Justyna Majcher

SKŁAD RADY RODZICÓW

Szkoła Podstawowa
KlasaPrzedstawiciel w Radzie Rodziców
1aBarbara Kiełbowicz
1bAneta Trzcińska
2aAgnieszka Zyber
2bMarcjanna Mierzwa
4aMaria Zagrodna-Grzyb
4bEliza Kaczmarek
4cJustyna Majcher
5aAndrzej Niemiec
5bAnna Niemiecka
5cAnna Nowak
6aAneta Trzcińska
6bElżbieta Dańczuk
7aKamila Marszał
7bMagdalena Demska
7cAnna Ryś
8aEwa Kostrzewa
8bPiotr Deszcz
8cRadosław Fabiszewski
8dIwona Orłowska
Gimnazjum
Klasa Przedstawiciel w Radzie Rodziców
3A Marta Turbak
3B Sylwia Styś
3C Karolina Cetnar
3D Joanna Nowak
Liceum Ogólnokształcące
Klasa Przedstawiciel w Radzie Rodziców
3AL Renata Lewandowska