Rekrutacja 2019/2020 – dodatkowy termin badań lekarskich

Kandydaci do klas sportowych pod opieką rodziców/opiekunów prawnych proszeni są o zgłoszenie z wynikami badań do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie ul. Sybiraków 11.

Dodatkowy termin badań lekarskich w związku z rekrutacją do klas sportowych na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniu 23.05.2019 o godzinie 15:30.