REKRUTACJA 2019/2020

REKRUTACJA
2019/2020

SZANOWNI RODZICE !!!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 SZKOŁY SPORTOWEJ W LUBINIE
ogłasza rekrutację do klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2019/2020
DZIECI SIEDMIOLETNICH urodzonych w 2012 r.

 • Termin zgłoszeń do 15.03.2019 r. dla dzieci zamieszkujących
  w obwodzie szkoły
 • Termin składania wniosków do 15.03.2019 r. dla dzieci spoza obwodu szkoły w miarę wolnych miejsc.

W przypadku wyboru innej szkoły podstawowej niż szkoła obwodowa, Rodzice proszeni są o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczać.

Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków prowadzi sekretariat szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły (nr tel. 76 724 73 00). Informacje są także dostępne na www.zsslubin.pl

W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty rodzica (do wglądu),
 2. akt urodzenia dziecka (do wglądu),
 3. dokument zawierający PESEL dziecka (do wglądu),
 4. zdjęcie do legitymacji szkolnej (w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły),
 5. wypełnione zgłoszenie٭ – dotyczy dzieci z obwodu,
 6. wypełniony wniosek٭ – dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły,
 7. oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata,
 8. załączniki do wniosku/zgłoszenia*.

٭ do pobrania na www.zsslubin.pl lub w sekretariacie szkoły

Serdecznie zapraszamy do zapoznanie się z ofertą szkoły 27.02.2019 r. w godz. 15.00-17.00 podczas Dnia Otwartego.
Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się dnia 30 maja 2019 r. o godz. 16:00 w stołówce szkolnej.

Z A P R A S Z A M Y !!!

ZASADY REKRUTACJI
DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
SZKOŁY SPORTOWEJ W LUBINIE
 1. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2017 r.:
 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata,
 • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie Gminy Miejskiej Lubin,
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.
 1. Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.do
15 marca 2019 r. godz. 15:00
2.Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem wniosku
o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
18 lutego 2019 r.
godz. 8:00 – 15 marca 2019 r.
godz. 15:00
15 kwietnia 2019 r.
godz. 8:00 –
23 sierpnia 2019 r.
godz. 15:00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do
25 marca 2019 r.
do
23 sierpnia 2019 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.28 marca 2019 r. godz. 15:0026 sierpnia 2019 r.
godz. 15:00
5.Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.29 marca 2019 r. godz. 8:00 –
3 kwietnia 2019 r. godz. 15:00
27 sierpnia 2019 r.
godz. 8:00 –
29 sierpnia 2019 r.
godz. 15:00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.4 kwietnia 2019 r. godz. 15:0030 sierpnia 2019 r.
godz. 15:00
 1. Wykaz ulic z obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 Szkoły Sportowej w Lubinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2017 r. (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu):
 • Budziszyńska,
 • Bieszczadzka,
 • Baligrodzka,
 • Łużycka,
 • II Brygady Legionów,
 • Sybiraków,
 • Władysława Sikorskiego,
 • Miroszowicka,
 • Odrodzenia,
 • Wrocławska,
 • Przemysłowa,
 • Aleja Komisji Edukacji Narodowej,
 • Karkonoska,
 • Boznańskiej,
 • Gierymskich,
 • Chełmońskiego,
 • Grottgera,
 • Kossaka,
 • Malczewskiego,
 • Matejki,
 • Michałowskiego,
 • Wyczółkowskiego,
 • Stary Lubin od 13 do 26,
 • Kolejowa od 8 bez nr 20,
 • Sienkiewicza,
 • Grodzka,
 • Reja,
 • Rynek,
 • Chrobrego,
 • Piastowska,
 • Prusa,
 • Mieszka I,
 • Pruzi,
 • Baczynowa,
 1. Dokumenty:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKOŁY 27.02.2019 r.
W GODZ. 15:00-17:00 PODCZAS DNIA OTWARTEGO

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się
dnia 30 maja o godz. 16:00 w stołówce szkolnej.

Nabory do klasy 5, 6, 7 sportowej na rok szkolny 2019/2020

DYSCYPLINATERMINMIEJSCE ZBIÓRKIKontakt z trenerami
Łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem

13.03.2019 r. godz. 16.00

16.03.2019 r. godz. 8.00

20.03.2019 r. godz. 16.00

SP 7 w Lubinie, sala gimnastyczna (strój sportowy na halę i w teren)

Piotr Wawnikiewicz
Tel. 605 435 400

Lekkoatletyka

02.03.2019 r. godz. 10.00

08.03.2019 r. godz. 15.30

16.03.2019 r. godz. 11.30

SP 7 w Lubinie, sala gimnastyczna (strój sportowy na halę i w teren)

Mariusz Knull
Tel. 660 462 809

Piłka Ręczna

05.03.2019 r. godz. 15.00

11.03.2019 r. godz. 15.30

18.03.2019 r. godz. 15.30

SP 7 w Lubinie, sala gimnastyczna

hala sportowa, ul. KEN 17b („stara” hala)

hala sportowa, ul. KEN 17b („stara” hala)

Arleta Kowalska
Tel. 604 217 422

Izabela Kałużny – Khoubbazi
Tel. 600 003 925

Elżbieta Szczepaniak
Tel. 501 718 617

Piłka Siatkowa

12.03.2019 r godz. 16.15

19.03.2019 r godz. 16.15

21.03.2019 r godz. 17.30

SP 7 w Lubinie, sala gimnastyczna

Daniel Dłużniakiewicz
Tel. 661 763 243

Robert Baranowski
Tel. 601 304 687

Testy sprawności fizycznej:

PIŁKA RĘCZNA

 1. bieg na 50 m – próba szybkość
 2. skok w dal z miejsca – próba mocy
 3. zwis na ugiętych rękach – siła ramion
 4. bieg zwinnościowy (4 x 10 m) – próba zwinności
 5. siady z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha
 6. skłon tułowia – próba gibkości

PIŁKA SIATKOWA

 1. skok w dal z miejsca – próba mocy
 2. zasięg w ataku
 3. rzut piłką lekarską 2kg przodem

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE Z WROTKARSTWEM

 1. skok w dal z miejsca obunóż – próba mocy
 2. bieg wahadłowy 4×10 m – próba zwinności
 3. bieg na 50 m – próba szybkości
 4. skłon w przód z leżenia tyłem – próba siły mięśni brzucha
 5. skłon tułowia z postawy w przód – próba gibkości
 6. bieg na 600m (dziewczęta), 800m (chłopcy) – próba wytrzymałości

LEKKOATLETYKA

 1. bieg na 50 m – próba szybkości
 2. skok w dal z miejsca obunóż – próba mocy
 3. skłon w przód z leżenia tyłem – próba siły mięśni brzucha
 4. skłon tułowia z postawy w przód – próba gibkości
 5. bieg na 600m (dziewczęta i chłopcy) do 12 roku życia,
  powyżej 12 roku życia 800 dla dziewcząt, 1000m dla chłopców

Pobierz dokumenty:

Nabory do klasy 8 sportowej (piłka nożna) na rok szkolny 2019/2020

Pobierz dokumenty:

Rekrutacja odbywa się na na stronie:

http://dolnoslaskie.edu.com.pl

Zgłoś swoją kandydaturę wpisując nr PESEL i kieruj się dalszymi wskazówkami.

WSZYSTKIE DANE WE WNIOSKU (wyniki egzaminu, oceny, inne wymagane informacje)  wprowadza  rodzic wraz z dzieckiem.

Pamiętaj o terminach naboru, to bardzo ważne!

Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych: 

Zarządzenie Nr 3/2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów:

Zarządzenie Nr 2/2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

W związku z podpisaniem, przez pana ministra Dariusza Piontkowskiego, rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, na mocy których ostatnim dniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie 19 czerwca 2019 r., Dolnośląski Kurator Oświaty podjął decyzję o zmianie zarządzeń w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

Szczegóły w załącznikach:

Zarządzenie nr 32/2019

Zarządzenie nr 31/2019