Rekrutacja do szkół

Zgodnie z Zarządzeniem DKO z dn. 13.06.2019 r. ustala się nowy termin składania świadectw i zaświadczeń ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminów zewnętrznych od 19 do 25 czerwca 2019 r.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Barbara Szymańska