Rekrutacja uczniów klas 3 gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja odbywa się na na stronie:

http://dolnoslaskie.edu.com.pl

Zgłoś swoją kandydaturę wpisując nr PESEL i kieruj się dalszymi wskazówkami.

WSZYSTKIE DANE WE WNIOSKU (wyniki egzaminu, oceny, inne wymagane informacje)  wprowadza  rodzic wraz z dzieckiem.

 

Pamiętaj o terminach naboru, to bardzo ważne!