Składki i opłaty

Składki i opłaty

Składka na Radę Rodziców

Ustalona przez Zarząd składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

  • za pierwsze dziecko 40 zł,
  • za drugie dziecko 30 zł,
  • kolejne dzieci – zwolnione z opłat.

Opłat należy dokonać do 30 października 2018 r.

Opłata za ubezpieczenie

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wybrał firmę COLONNADE (byłe AIG) w celu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach oferty istnieje możliwość wyboru jednego z trzech wariantów:

  • składka roczna 94 zł – na sumę ubezpieczenia w wysokości 55 000 zł,
  • składka roczna 58 zł – na sumę ubezpieczenia w wysokości 25 000 zł,
  • składka roczna 42 zł – na sumę ubezpieczenia w wysokości 15 000 zł.
Szczegóły ubezpieczenia w poniższych plikach:

Opłata za obiady

Opłata za obiady w stołówce szkolnej w roku 2018/2019 wynosi 4 zł za jeden obiad od ucznia.

Opłat należy dokonywać w terminie ostatnich pięciu dni roboczych miesiąca poprzedniego przelewem na konto:

37 1240 3464 1111 0010 2788 3867

lub gotówką od pierwszego do dziesiątego dnia każdego miesiąca u intendenta szkoły w pokoju nr 17.

Obiady wydawane są w godzinach 11:30 – 14:45.