Wizyta górnika w klasie 2b SP

Z okazji Barbórki 4 grudnia gościliśmy wyjątkową osobę. Naszą klasę odwiedził górnik w odświętnym mundurze.
Pan Dariusz Walkowicz bardzo ciekawie opowiadał o swojej odpowiedzialnej i trudnej pracy operatora maszyn górniczych. Swoje wypowiedzi uzupełniał krótkimi filmami, które w obrazowy sposób przybliżyły uczniom podziemną eksploatację złóż. Dzieci miały również okazję przymierzyć czapkę górniczą, zwaną czako i przyjrzeć się bliżej godłu górniczemu.
Wizyta przebiegła w miłej atmosferze, a na koniec spotkania wszyscy uczniowie zostali obdarowani przez gościa cukierkami.